28.12.2018

Bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanas maksa

 

Ar 01.01.2019. reģionālās nozīmes maršrutos maksa par bagāžas pārvadāšanu un maksa par dzīvnieku pārvadāšanu noteikta 20% apmērā no pilnas biļetes cenas, kura noapaļota līdz pilniem 0.10 EUR (desmit euro centiem).(Pamatojums: Sabiedriskā transporta padomes 2018.gada 5.oktobra Lēmums Nr.6 “Par izmaiņām reģionālās nozīmes autobusu bagāžas biļešu tarifos” kā arī VSIA “Autotransporta direkcija” valdes 2010gada 14.decembra lēmums  ).  

 

 

.

Biļetes internetā