11.11.2019

A/S "Liepājas autobusu parks"izmaiņas autobusu kursēšanā sakarā ar 18 novembri
Biļetes internetā